Servicii

Servicii

DOMENII DE PRACTICA

PRE-INSOLVENTA

 • concordat preventiv, acea procedura judiciara, destinata companiilor in dificultate (nu in insolventa), prin care societatile sunt protejate de executari silite, pot amana platile catre creditori si pot beneficia de sprijinul unui specialist in restructurarea afacerilor pentru a depasi starea de dificultate;
 • mandat ad-hoc, acea procedura judiciara, confidentiala, initiata de societatea debitoare, prin care administratorul (mandatar ad-hoc) negociaza cu creditorii modalitatile iesirii din dificultatea operationala, economica si financiara;
 • administrare temporara sau speciala, in cadrul procedurilor de redresare si rezolutie a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, respectiv a societatilor de asigurare si reasigurare.

REORGANIZARE/RESTRUCTURARE

 • identificarea factorilor de risc si a solutiilor pentru afaceri viabile aflate in dificultate financiara;
 • planificarea si implementarea proceselor de restructurare formala si informala, inclusiv mandate ad-hoc, concordate preventive si reorganizari judiciare;
 • gestionarea/supravegherea activitatii debitorului pe durata reorganizarilor judiciare sau a altor proceduri de restructurare, in vederea depasirii starii de dificultate;
 • negocierea, structurarea si finantarea investitiilor si/sau a achizitiilor in cadrul procedurii de insolventa;
 • elaborarea unor strategii optime, derulate in proceduri judiciare si extrajudiciare, pentru a creste nivelul recuperarii creantelor;
 • acordarea asistentei si reprezentarii juridice in cadrul litigiilor sau procedurilor de executare de orice natura, inclusiv in cadrul unor dispute legate de anulare si de atragerea raspunderii;
 • maximizarea rezultatelor in cazul restructurarilor supravegheate de instanta pentru creditori si investitori;
 • evaluarea conformitatii diferitelor decizii procedurale si identificarea celor mai bune modalitati de actiune pentru asigurarea unui beneficiu maxim.

FALIMENT/LICHIDARE

 • asigurarea controlului si gestionarea activitatii societatilor care fac obiectul unor proceduri de faliment sau de lichidare voluntara.
 • maximizarea distribuirii de fonduri catre creditori prin valorificarea eficienta a activelor debitorilor, anularea tranzactiilor frauduloase si angajarea raspunderii conducerii debitorului.
 • negociere si consiliere cu privire la achizitionarea de active devalorizate.
 • acordarea de consiliere si de asistenta creditorilor, actionarilor, debitorilor sau echipelor de conducere, in mod sustinut, pentru obtinerea unui rezultat optim si eficient din punct de vedere al duratei in cadrul unei proceduri de faliment sau de lichidare.

SERVICII CONEXE

 • analiza pre-insolventa unde P&A Insolvency nu este practician;
 • consultanta de management operational;
 • identificarea riscurilor de anulare a platilor sau a actelor societatii;
 • identificarea elementelor cu risc pentru angajarea raspunderii organelor de conducere;
 • analiza pre-insolventa privind riscul de insolventa, respectiv a oportunitatii de a demara o procedura de pre-insolventa / insolventa;
 • intocmirea planului de reorganizare in procedurile unde P&A Insolvency nu este practician;
 • expertiza pentru planurile de reorganizare propuse;
 • asistenta creditori/terte parti in proceduri;
 • lichidare voluntara.